Archive for May, 2010

अति सदा वर्जयेत

Posted in કાવ્યો by saryu on May 28th, 2010

અતિ

પ્યાર   પ્રેમનુ   મધુર  આ    બંધન  સંસારીને  બાંધે,
અતિપ્રેમના  પાશમાં  પરવશ  મોહમાં  બદલી  જાયે,
પ્રેમ થાપટ મારી બોલે, અતિ અતિને ત્યાગ,
રે માનવ! અતિ અતિને ત્યાગ.

યમ  આહાર વિહાર ને નિદ્રા , કૃષ્ણ ગાંવ લઈ જાયે,
અતિની   આગમાં   લપટાઈને   સ્વ  સર્વસ્વ  જલાવે,
સમતા થાપટ  મારી બોલે, અતિ અતિને ત્યાગ,
રે માનવ!  અતિ અતિને  ત્યાગ.

કર્મ  ધર્મ  જે   જીવન  ચક્કર  સહજ  ભાવ  ચલાવે,
અતિ કર્મ ને  અણસમજણમાં ફળને વિફળ બનાવે,
કેશવ થાપટ  મારી  બોલે, અતિ અતિને  ત્યાગ,
એ માનવ!  અતિ અતિને  ત્યાગ.
————

अति सदा वर्जयेत

प्यार  प्रेमका   मधुर   ये   बंधन   सब   संसारको   बांधे,
अतिप्रेमके   पाशमे    परवश   मोहमे   बदल   ये   जाये,
प्रेम ये थापट मारके बोले, अति अतिको त्याग,
रे मानव ! अति   अतिको   त्याग———

यम   आहार   विहार   व   निद्रा   कृष्ण   गांव   ले   जाये,
अतिकी  आगमे   लीपट   लीपटकर  अपने  आप जलाये,
समता थापट   मारके   बोले अति अतिको त्याग,
रे मानव !अति   अतिको  त्याग———-

कर्म   क्रिया जो  जीवन   चक्कर सहज भाव चलाये,
अतिकर्म   जो   अनजानेमे    फलको   विफल   बनाये,
केशव थापट मारके बोले अति अतिको त्याग,
रे मानव ! अति अतिको  त्याग———-

—————

આશાપંખી

Posted in કાવ્યો by saryu on May 26th, 2010

આશાપંખી

પંખી   પાછળ   બાળક    દોડે     સાગરને    કીનારે,
હમણાં  પકડું,  હમણાં પકડું,  એહી   અનમ  સહારે.

આ  ના   મળીયું , પેલું   મળશે , આશે   કુદકા  મારે,
વણથંભ્યો   એ   હોંશ   હલેસે  ભવ  સાગર  ઓવારે.

આશા પંખી  ફરફર   ઉડે  મનચિત્ત   પર  મંડરાવે,
સોણે   સપણે  વલખાં  મારે  એક  પકડે એક છોડે.

પાંખ    પસારી    ઉપર    ઉડે    ઉમંગ   મોજા  સાથે,
ઝગમગતા   તારા  પર   જઇને   હળવેથી  હરખાયે.

આશા  છે   તો   જીવન  ગુજરે , અરમાનો  સંગાથે,
અદીઠ    દોરે   દિવસો   ગુંથે   આશા  મોતી  સાથે.
————-

અધ્યાત્મ

Posted in કાવ્યો by saryu on May 26th, 2010

અધ્યાત્મ

એક પગલું આગળ  ને બે  પગલાં  પાછળ,
એવી  અધિ આતમની  ગતિ  સતસંગી,
એવી  અધિ  આતમની  ગતિ….

આજ  લગી  જાણ્યુ’તુ  સંસાર એ જ સર્વસ્વ,
કેટલાં  જતનથી  જીરવેલું  વર્ચસ્વ,
સાધન હું  એને  બનાવું  રે સાધુ,
એવી  અધિ  આતમની  ગતિ….

સુંદર  મુજ  આવરણ  સજાવ્યુ  સર્વોત્તમ,
અંતરનુ  મંદિર ને વસતાં  ત્યાં  પુરુષોત્તમ,
અક્ષર  આ  ક્ષરમાં  સમાયું  રે સાક્ષર,
એવી  અધિ  આતમની  ગતિ….

ક્વચિત એ મંદમંદ  ક્ષણમાં  એ  તિવ્રત્તમ,
શરીર  મન  બુદ્ધિની  પગથીની  ઉતર ચડ,
ઉગમ  આગ  મૂલાધાર  લાગી  રે  ગુરુજી,
એવી  અધિ  આતમની  ગતિ….
 
——– 

| Comments off

The Rulers

Posted in કાવ્યો by saryu on May 25th, 2010

 

 

The Rulers 

  Watch  out,  watch out,  the tiny  tyrants  are  here,
  With  a  whisper or whimper  they easily conquer!  

 They  scratch  or  pinch,   safeguard    your    skin,
They  push   and   jab   while   spread    spell  web!

 With  abundant    powers   they   rule  and   hover, 
The  dogged  demands  with  luscious  commands!

The  teeth,  the walks   have been   topics  of  talks,
The  giggles   and   gaff ,  the   frolicsome   laughs!

The    jubilent     jeers    and    charming     cheers,
Play    hide     and     seek,   dare    darling   dears!

——————

 

 

 

 

| Comments off

પ્રાર્થના

Posted in કાવ્યો by saryu on May 25th, 2010

પ્રાર્થના

પ્રભુ   મારી  આશા   નહિવત   કરજે.
પ્રભુ   મારી   અપેક્ષા   નિર્મૂળ  કરજે.

પરણીને    સાસરીયે    આવી   નવા  બંધનો  બાંધી,
 સૌની   સેવા   કરતાં  કરતાં  એક    પ્રાર્થના  ચાલી…
   પ્રભુ  મારી  આશા નહિવત  કરજે.

  બાળગોપાળ  ખોળામાં  ખેલે સર્વસ્વ  આપ્યું   ઉછેરે,
  ભણી  ગણીને  ચાલ્યા   ત્યારે  એ  જ  પ્રાર્થના ચાલે…
પ્રભુ  મારી  આશા  નહિવત  કરજે.

દીકરી    મારી   ક્યારે  પરણે    મન   ઉમંગે   રાચે,
  પરણી  ચાલી  નવ  સથવારે એ  જ  પ્રાર્થના  ચાલે…
પ્રભુ  મારી  આશા  નહિવત  કરજે.

રૂમઝૂમ  પગલે  ઘરમાં  આવી પુત્રવધૂ એ પ્યારી,
 મન  ઝંખે  બે  મધુર વચનો  એ જ  પ્રર્થના ચાલી…
પ્રભુ  મારી  આશા  નહિવત કરજે.

 સુખી  કરીને  સુખી  થવાની  એક  અમૂલ  એ  ચાવી,
  જરાતરા  નહીં    કોઈ   અપેક્ષા   સરયૂ    સંસારીની…
પ્રભુ  મારી  આશા નહિવત  કરજે.
                                   ————                                           
                                                       —– બેનપણી ચારુબેને આપેલ વાક્ય પરથી–

કર્મ  કરૂં   અધિકારથી,  નિષ્કામી  કર્મ  ઉમંગ.
તૃપ્ત અખંડ અનંતથી,  નિર્મળ  નરવો  સંગ.

 

| Comments off

સરૂ આવી!

Posted in કાવ્યો by saryu on May 16th, 2010

સરૂ આવી!

 આ   સપ્તર્ષિ,  એ   ધ્રૂવ   તારક,  ચાંદામાં  આછા   ઓળા,
કહી   બતાવે    રમણિય   રાતે,   દાદા     દૂરબીનવાળા.

અધખીલ્યું    ૠજુ   કિશોર  ચિત્તવન,  દાદામામા   ખોલે,
ભૂમંડળથી     દર્શન      દોરે        ઊડતું       ઉડન-ખટોલે.

વૈજ્ઞાનિકની     વાતે ,    વહેણેં ,    આભ    ઝૂકીને    આવ્યું,
ચાંદા    તારા   સૂરજને      દૂર   દર્શન    નજીક       લાવ્યું.

તારા    ઝૂમખાં    યાદો    લઈ     દાદાને  મળવા  આવી,
કરચલીઓની     કોરે    કોરે     પરિચય    પાછો   લાવી.

ઝાંખપ    જર્જર    આંખો      હસતી   તેજે   તરે    ચમકતી,
 એમ  જ,    હેતે    હળવે    બોલે,  ” ઓહો! સરૂ   તું  આવી!”
——————-

                                           દાદામામા, જટાશંકર દવે

તારા  ઉપર  તારા   તણાં    ઝૂમી   રહ્યા  જે    ઝૂમખાં;
                   તે    યાદ  આપે   આંખને    ગેબી    કચેરી   આપની !      -કલાપી

 Type in

Following is a quick typing help. View Detailed Help

Typing help

Following preferences are available to help you type. Refer to "Typing Help" for more information.

Settings reset
All settings are saved automatically.