પરિચય-introduction Saryu Parikh

 

Book-1  “નીતરતી સાંજ Essence of Eve”   True Stories and poems in Gujarati & English. Dilip’s Paintings. 2011
Book-2  “Smile in Tears આંસુમાં સ્મિત”     True stories and poems in English & Gujarati. 2013  Both available:   saryuparikh@yahoo.com

વતન ભાવનગરે મીઠો વાસ
‘ગંગોત્રી’ મુજ મૈયર આવાસ
હરિભાઈ પ્રમાણિક પિતા
કવિયેત્રી ભાગીરથી માતા
ગૌરવ લઉ મુનિભાઈ ભ્રાતા

કલાકાર દિલીપ જીવનસાથી
બાળકો બે પ્રભુની કૃપાથી
અમેરીકામાં વર્ષોના વાસી
આધ્યાત્મિક જ્ઞાનનાં પિપાસી
સંગીત સાહિત્યના મીમાંસી

સરયૂ મહેતા-પરીખ

Two friendly worlds, a rainbow arc,
       I share the words of deep delight
.
          The song of life, my grateful heart,
                 
Simply follows the guiding light..

Saryu Dilip Parikh

I was born and raised in Bhavnagar, Gujarat State,India, surrounded by poets in the family. Married to Dilip, a Physicist, an Artist, a Music lover and a student. My poems are the result of our spiritual studies and of the encouragement of The Gujarati Sahitya Sarita of Houston. Feel blessed with two children and four Grandchildren. Education: MSc.Botany. Medical Technologist.

saryuparikh@yahoo.com Phone# 512-712-5170
Dilip’s Painting: hdkp@yahoo.com

Saryu Dilip Parikh 13221 Mesa Verde Dr. Austin. Texas-78737

recognition.jpg


Type in

Following is a quick typing help. View Detailed Help

Typing help

Following preferences are available to help you type. Refer to "Typing Help" for more information.

Settings reset
All settings are saved automatically.