પૌત્રી ૪/૪/૨૦૦૭

Posted in કાવ્યો by saryu on April 7th, 2007

                            
                             અધૂરી પૂવૅજન્મની પ્રીત                         
      આજે પૌત્રી બનીને આવી
         દિલના પ્રેમસરોવર મધ્યે
            એવા કમળ બનીને આવી

      બાપુ બેનાના ચહેરા પર
         મંજુલ સ્મિત બનીને આવ
             મૃદુલ મીઠા સ્નેહ ઝરણમાં
               સૂર સંગીત બનીને આવી

     બુલબુલ મેનાના કલરવમાં
           વિધિનું ગીત બનીને આવી
           એવા ઉત્સુક અધીર અષાઢે
                   શાંત સમીર બનીને આવી
————
Ava Maya Parikh–4/4/2007

incomplete love of previous lives  
   today came as a grandbaby
  in the center of our hearts’ seagreen lovelake
    Ava arrived as a lotus          

 on the faces of Bapu Bena
     arrived as a sweet smile
 in our Mridul-gentle affectionate brook
arrived as Sangita-harmonious music 

 in the singing of robin and Mae-na
     arrived as a song of destiny
 Ava, in a season of anxiety and impatience
       arrived as peaceful Samir-gentlebreeze

 

 

9 Comments

 1. said,

  April 10, 2007 @ 3:01 am

  We await the English translation. : )

 2. said,

  April 11, 2007 @ 5:18 am

  very nice feelings

 3. said,

  April 11, 2007 @ 6:41 am

  Great feelings and expression. Congratulations to Samir and his wife and grandparents.

  Good Luck and Best Wishes to granddaughter!

  Keep in touch. Send pictures.

  Bharat.

 4. said,

  April 11, 2007 @ 10:39 am

  Congrates

 5. said,

  April 11, 2007 @ 11:22 pm

  The greatest feelings of unselfish love, and an unsurmountable pleasure of the life. With no ego, always willing to give without any expectations, grand children pave our way for total surrender, and then to the Almighty. Congratulations for that heavenly gift. The best of the life is yet to come…and we know it. .And you translated those feelings so beautifully in your poem..

  Sincerely,
  Hemant & Purnima Gajarawala

 6. said,

  April 12, 2007 @ 1:55 pm

  “બુલબુલ મેનાના કલરવમાં
  વિધિનું ગીત બનીને આવી
  એવા ઉત્સુક અધીર અષાઢે
  શાંત સમીર બનીને આવી..”
  ***************************************

  એક સુંદર પરી બની આવી,
  એક અનોખી પ્રિતની લઈ ને આવી,
  દિકરી, વ્હાલનો દરિયોલઈ ને આવી
  કિલ્લોલ કરતી કોયલ બાગમાં આવી…આવી, આવી , આવી ઘરમાં અદભૂત આનંદ લઈ ને આવી.. અભિનંદન.. શુભ-વધાઈ..લક્ષ્મી આવી!! વિશ્વદીપ-રેખા

 7. said,

  April 18, 2007 @ 3:40 am

  Congretulations.

 8. said,

  May 11, 2007 @ 11:56 am

  Ke vun pade… keep[ it up….Also see–Page 69 of Apne Raste.

 9. saryu said,

  July 15, 2017 @ 4:59 pm

  this is the best poem ever

  i love the pic of me as a baby..Ava

RSS feed for comments on this post


Type in

Following is a quick typing help. View Detailed Help

Typing help

Following preferences are available to help you type. Refer to "Typing Help" for more information.

Settings reset
All settings are saved automatically.