સ્વભાવ / Nature

Posted in કાવ્યો by saryu on April 2nd, 2007

સ્વભાવ

જન્મજાત વળ વલણ  સમતા  અભાવ
ભારેલા    અગ્નિમાં,     ઢાંક્યો   સ્વભાવ

મધુકર   ને   મક્ષિકા  મ્હાલે  છો   મિત્રતા
મધુ   લેશે  મધુકર, લે માખી  મલિનતા

માયાના  મૃગજળ  જે   લોભે   તરસાવતા
તમસતપ્ત  માટી પર વંટોળો  આવતા

ઘસીઘસી જ્ઞાની  કરે ઉજળી  અજ્ઞાનતા
પામરની   પૂંછ,  સીધી   કરવી  જીવાત્મા

ચર્ચા   ચતુરાઈ   રંગ પલટા    દેખાવના
સોનુ   સ્વભાવ,  ઘાટ બદલે    સંભાવના

———–

Nature

The   inborn   nature  is an  immanent core
The  changes   around   are  transient  fore

knowledge know-how, will tarnish with time
Identifies   with   the    impetuous    mind

The  layers and layers of illusive  favors
Selfish  and  centered  are solo endeavors

The authentic shine is covered with creed
The  letters of  life are colored with greed

Put  dynamic  efforts  to  wake and wean
Forget  the  lessons  you labored  to learn

Though  ego   for  ever  is  continual  keep
The  intrinsic nature will propel and  peek

——————–

1 Comment

 1. Vivian Brown said,

  April 17, 2010 @ 3:23 pm

  Hi Saryu,

  So are you saying that knowledge of everything (including dogma, faith, and belief) learned outside of the inner essence will eventually degrade *the person (tarnish),* that only the soul is pure, and that each person needs to remain true to his/her inner core? So our business in life is to discover that inner spark with which we are born and to guide our lives only by that compass, eschewing ego and worldly corruption? If I am on the right track here, then I think your poem is beautiful and effectively conveys the meaning you intend.
  Love Vivian

  * The knowledge may not degrade but may pull him back to his true Nature.-Saryu

RSS feed for comments on this post


Type in

Following is a quick typing help. View Detailed Help

Typing help

Following preferences are available to help you type. Refer to "Typing Help" for more information.

Settings reset
All settings are saved automatically.