સહજ સરળ

Posted in કાવ્યો by saryu on June 6th, 2012

સહજ સરળ

આરજ     રજકણને     ખંખેરો,
ખાલી       માટીનો     સંચેરો,
કરતા    રહેવો    રે     સંજેરો.
મારગ  કરો   સરળ  અલબેલો.

આવળ  બાવળને  લઈ  પકડી,
સીસમ સમજી   રહી’તી  જકડી,
થયું     ભલુ    એણે    તરછોડી,
મારગ  થયો  સરળ  અલબેલો.

આંગણ  કોળ્યો  તુલસી ક્યારો,
કુમ કુમ  પગલીનો  સથવારો,
થાપણ   એને   ગણી  સંવારો,
મારગ સજ્યો સરળ  અલબેલો.

ક્ષણ,   ક્ષણની  પાછળ   દોડે,
માનુષ  મનસા    મોતી  જોડે,
જો  આ  ભ્રમણા  દોરી   તોડે,
મારગ સહજ સરળ  અલબેલો.

——

આરજ= ખાનદાન આર્યન

Comments are closed.


Type in

Following is a quick typing help. View Detailed Help

Typing help

Following preferences are available to help you type. Refer to "Typing Help" for more information.

Settings reset
All settings are saved automatically.