મનઝુલો / Mood Swing

Posted in કાવ્યો by saryu on February 27th, 2011

મનઝુલો

મન ઝુલો ઝૂલે
ભાવોના  ઠેસ હલેસે
પળનાં પલકારે ડોલે
જતન પતન જોળ રે
મન ઝુલો ઝૂલે…

સ્તુતિ સુમન ફાલે  મ્હાલે
ઊડ ઊડ પતંગા પાંખે
પાંપણના શૂષ્ક પ્રહારે
નીચે ઝૂલણ ઝોલે રે
મન ઝુલો ઝૂલે…

વાવડના વેગ હલેસે
ગમતાનાં ઘાટ ઘડાવે
વ્હાલપનો વીંઝણો  ઝૂરે
અહંમ દોર  ખેંચે રે
મન ઝુલો ઝૂલે…

વળવળતી વટની વાતે
ઉગતી  આથમતી તાંતે
અણગમતી એક ટકોરે
કિચૂડ કિચૂડ બોલે રે
મન ઝુલો ઝૂલે…

ટેકો લઈ સ્થીર ચરણથી
ચિત્તવિત્ત એક તારે બાંધી
આવાગમ હાલ હીંડોળે
મન મગન ઝૂલે રે
મન મગન ઝૂલે…

———-

Mood Swing

The cradle of ego  sways up and down
The  I  of  MY  is  fragile  and  fried

Any one moment with the push of a comment
It swings to the sky or dribbles to whine

The bouquet of  life is colored and confused
With the flowers of  praise and critical appraise

The window of the eye is guarded by the mind
The adamant ego  controls command

Angry agitations lie in the lap of opposition
All my relations are mainly my perception

Temper tidy ego and hold on to your heart
So the peace in the cradle can sleep like a child

———–

Comments are closed.


Type in

Following is a quick typing help. View Detailed Help

Typing help

Following preferences are available to help you type. Refer to "Typing Help" for more information.

Settings reset
All settings are saved automatically.