રુક્ષતા

Posted in કાવ્યો by saryu on September 11th, 2008

રુક્ષતા

લીલાછમ  ખીલેલા  બાગમાં
અકારણ   વૃક્ષોની   શુષ્કતા
            
એવી સાજણ તારી રુક્ષતા

ખુશખુશાલ વારિના  વ્હેણમાં
ધારદાર પથ્થરની તીક્ષ્ણતા
          
એવી સાજણ તારી રુક્ષતા

પૂર્ણ   ચંદ્ર ખીલ્યો આકાશમાં
કાળા   વાદળની    નિગ્રહતા
            
એવી સાજણ તારી રુક્ષતા

તીરછી    નજરુનાં    ઉમંગમાં
કોરા   નયનોની   નિરપેક્ષતા
           એવી સાજણ તારી રુક્ષતા

 લંબાતો  હાથ  સ્નેહ સ્પર્શમાં
સૂનમૂન  મુઠ્ઠીની    નિશ્ચેષ્ટતા
        
એવી સાજણ તારી રુક્ષતા

સુખ-અક્ષર જીવતરના પ્રૃષ્ઠમાં
રુસણાંના    ચેકચાકની    વ્યથા
              
એવી સાજણ  તારી રુક્ષતા

——————————————————————

Leave a Comment


Type in
Details available only for Indian languages
Settings Settings reset
Help
Indian language typing help
View Detailed Help