મન મુકીને….

Posted in કાવ્યો by saryu on April 18th, 2010

મારે મન મુકીને…

મારે      મન     મુકીને    હસવું     છે
મારે    દિલ    ખોલીને    રડવું     છે
           
મન  મંદિરના  મધુ  ઝણકારે
       વિશુ    વિશ્વ    ૐના    રણકારે 
         આછી    આહટના   પગ   તાલે
          
કોઈ    ભીની   આંખને    અણસારે
મારે    મન      મુકીને     હસવું    છે
મારે     દિલ    ખોલીને   રડવું    છે
          
સૂનમૂન    બેઠેલા   બાળક   ને
      કોઈ   કોમળ   ફૂલના  ચાહકને
         અનાથ       પંગુના    પાલકને
            થામીને      કલેજે        માશુકને

મારે   મન   મુકીને     હસવું       છે
મારે     દિલ    ખોલીને     રડવું   છે

        ————         

Comments are closed.


Type in

Following is a quick typing help. View Detailed Help

Typing help

Following preferences are available to help you type. Refer to "Typing Help" for more information.

Settings reset
All settings are saved automatically.