બે પેઢીનુ અંતર / Generation Gap

Posted in કાવ્યો by saryu on March 16th, 2008

બે પેઢીનુ અંતર

“નાત  તેડાનું  નોતરું  આવે
               જાતાં  બીજે  ગામ
    નાનાં મોટાં સાબદા થઈને
            હાલ્યાં   જમવા   કાજ
    બૈરા બૂઢાં  ગાડે   બેહે
               બીજા   હાલે  વાટ
    હસતાં રમતાં ગાતા જાતાં
           અંતર  ગાઉ બે ગાઉ”
  
     ” બાપુ એતો કેવું લાગે
            કોશ  ચાલીને   જાવ
        અમથાં ખાલી જમવા માટે
          નવરાઓનુ   કામ!”
 
    કાન માંડીને સૂણતી ત્યારે
            ચિત વિચિતર વાત
    સરળ સાદા ગ્રામજનોમાં
           સૌનો    હરખ  સાથ

      ગાઉ   ચાલુ   છું   એકલી ,
       સૂણું  બાપુ તણી   ઇબરત!
     “જન સમૂહની ખુશી વિના
       વાંઝણી   આ   કસરત”!

                                                                                                   ગાઉ=કોશ= ૨ માઇલ,  ઇબરત= ઠપકો

Comments are closed.


Type in

Following is a quick typing help. View Detailed Help

Typing help

Following preferences are available to help you type. Refer to "Typing Help" for more information.

Settings reset
All settings are saved automatically.