કર્તા

Posted in કાવ્યો by saryu on July 11th, 2007

Redw0od કર્તા

આજે   જોયાં   કુદરત   ખોળે   મહાભવ્ય  મહિધર,
અદભૂત  અજબ અનેરુ  સર્જન અજોડ સર્જનહાર.

ક્યાંથી આરસપાણા   લાવ્યા ક્યાંથી  આ મીનાર!
ક્યાંનુ  સુંદર  કોતર  કામણ   ક્યાંના    આ ચીનાર!

                   અહો રે,  આ  તો    કુદરત કર્તા,  કલાકાર છે   ઇશ,
                   ગગન   ચૂમતા   પહાડો    ફૂલો    વૃક્ષો   ચારે  દિશ.

                                              મન ચિતવનમાં  શાંતિ પામું   ઘેઘુર  ઘન વનરાય,
                                             વિશાલ  મધુવન માધવ મંદિર સુંદર દર્શન થાય.

                                                પથ્થર    લાવી   બાંધે   એવા   મંદિરનુ    શું કામ?
                                             આરસ પથ્થર  મોટું   મંદિર  કકળે   મંહી ભગવાન.

                                           શૃંગારિત   અવનિની કોરે   મંગલ  નીલમ  નગીન,
                                          પલપલના   પલકારે    વેરે    નવ    રંગો      રંગીન.
redwtree

 

 

More than 2400 years old Redwood tree, a car passes throgh.

 

                        

Comments are closed.


Type in

Following is a quick typing help. View Detailed Help

Typing help

Following preferences are available to help you type. Refer to "Typing Help" for more information.

Settings reset
All settings are saved automatically.