અજંપાનો તાગ

Posted in કાવ્યો by saryu on April 24th, 2007

અજંપાનો તાગ

સર સર આ   સરતા    સમયની   પરછાંય
સરળ સહજ આરસી પર આવી પથરાય
       ઉરમાં અજંપાનો ભાર
         કેમ આવે અજંપાનો તાગ?

ગૂંથ્યું   મેં   આવરણ   મદમાતો    અજ્ઞાની
કામ ક્રોધ લોભ મોહ લાદે છે મહામાની
        ઉતારી  ફેંકો   આ   આવરણ
         તો   આવે અજંપાનો તાગ

ક્લેશપૂણૅ   કરકામણ  દુરાચારી   હિંસાનુ
દ્વેષપૂણૅ દિલ લેતા સાધન આ જીવ્હાનુ
       ભક્તોના ભાવ ના દુભાવો
      તો   આવે અજંપાનો તાગ

અંતરને   ઓળખુ  ને  વિદ્યાને   વાગોળું
ભણી ગણી શાસ્ત્રો ને જીવનમાં ઓગાળું
  વાંચેલું   આજ   જીવી   જાણું
                 તો   આવે અજંપાનો તાગ               
    ———–
      તાગ=અંદાજ,માપ

Comments are closed.


Type in

Following is a quick typing help. View Detailed Help

Typing help

Following preferences are available to help you type. Refer to "Typing Help" for more information.

Settings reset
All settings are saved automatically.