વાસના

Posted in કાવ્યો by saryu on April 18th, 2007

 

lastscan

                                                                            

વાસના

આજ  જોઉં  વિસ્તરતો  વાસનાનો વડલો
જ્યાંવાવ્યો’તો નાજુક ને નાનોશો છોડવો

અણસમજુ    અજ્ઞાની   માળી   મેં  રોકેલા
રંગીલા પાન   એણે     મમતાથી  પોષેલા
અજાગ્રૃત    આસ્થામાં     કૂંપળો    રે   ફૂટી
                ને વિસ્તરતો વાસનાનો વડલો—

એક પાન ખરતું   ત્યાં દસ નવા   વિકસે
ઉંડા   એ   મૂળીયા   પથ્થરમાંય   વિલસે
જનમ   અંતર ,     અનંત    કર્મ    પડીયો
             ને વિસ્તરતો વાસનાનો વડલો—

બહુ રે  મોડું   થયુ ને   વસમો    આભાસ
જીવ   મારો     રુંધાયે    વડલાની    પાસ
ભટકું  હું!     દોડું   હું!         સંતોની   પાસ
              કેમ રોકું આ વાસનાનો વડલો?—
 
 જ્યાં    વાવ્યો’તો    નાજુક    નમ  છોડવો
ત્યાં     ઘેઘૂર    આ    વાસનાનો      વડલો
          ————–

Comments are closed.


Type in

Following is a quick typing help. View Detailed Help

Typing help

Following preferences are available to help you type. Refer to "Typing Help" for more information.

Settings reset
All settings are saved automatically.